본문

Cheonghae ENV Co., Ltd. được thành lập vào năm 1997 với phương châm “Con người tự do làm việc bằng niềm tin”.Cheonghae ENV Co., Ltd. là một công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh môi trường (thiết kế và xây dựng xử lý nước và nước thải, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, cơ quan quản lý hệ thống thoát nước công cộng) và kinh doanh năng lượng mới và tái tạo (lọc khí sinh học). Chúng tôi có các chứng nhận ( Innobiz, Crebiz, Green Biz, ISO 14001, ISO 9001, v.v.).


Hiện tại, Cheonghae ENV Co., Ltd. đang cung cấp các giải pháp tối ưu cho tất cả các dự án môi trường, từ lọc nước, xử lý nước thải đến xử lý và tái chế chất thải có giá trị gia tăng cao. Các cơ sở và dịch vụ của Cheonghae ENV được sử dụng rộng rãi để xử lý nước, khử bụi mịn và khử mùi, đồng thời chúng tôi cũng đang tập trung vào việc lưu thông tài nguyên và giảm tải môi trường.


Cheonghae ENV Co., Ltd. sẽ đóng góp vào việc xây dựng một xã hội luân chuyển nguồn lực thông qua các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới.


Cảm ơn


CEO Lee Byung Kwan