lĩnh vực kỹ thuật

본문Thực hiện dự án R&D quốc gia

Tên dự án Giai đoạn ngiên cứu Chi phí Cơ quan hỗ trợ1. Dự án phát triển đổi mới công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ‘Dự án đầu tư toàn cầu’ (Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Vật liệu và hệ thống xử lý nước thải bằng sóng điện từ, sóng siêu cao tần

2010~2011

340.000.000 won

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ2. Phát triển công nghệ môi trường hàng đầu thế giới (Bộ Môi trường)

Sử dụng tháp hấp thụ đa tầng kiểu tuần hoàn tốc độ cao Phát triển công nghệ tách và lọc khí mêtan nồng độ thấp và hệ thống chuyển giao hiệu quả

2011~2017

1,598,004,000 won

Bộ Môi trường3. Dự án phát triển công nghệ Gyeonggi-do (Cơ quan Xúc tiến Khoa học và Công nghệ Gyeonggi)

Xử lý Hydrogen peroxide và nước thải trong các nhà máy nước nhỏ Khu sử dụng thiết bị xử lý nước thải hữu cơ

2012~2013

200,000,000 won

Gyeonggi-do4. Dự án Phát triển Công nghệ Liên kết Thương mại hóa 2014 / BI-R & BD (Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng)

Dòng chảy rác thải và máng nước mưa ngăn mùi

2014~2015

273,334,000 won

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng5. Dự án phát triển công nghệ Gyeonggi-do (Cơ quan Xúc tiến Khoa học Kinh tế Gyeonggi-do)

Xử lý nước mưa kết hợp máng xối mưa ven đường có nắp đậy và phát triển thiết bị

2017~2018

160,000,000won

Cơ quan Xúc tiến Khoa học Kinh tế Gyeonggi-do6. Dự án Thúc đẩy Công nghiệp hóa Công nghệ Môi trường Xanh có Triển vọng (Bộ Môi trường)

Một nghiên cứu về việc trình diễn hệ thống sấy lên men tự nhiên tiết kiệm năng lượng xử lý nước thải và bùn thải

2020~2021

1,178,700,000WON

Bộ Môi trường7. Dự án hỗ trợ thương mại hóa cơ sở đổi mới cho các công ty môi trường vừa và nhỏ (Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc)

Giảm chất tạo bụi mịn bằng cách áp dụng công nghệ oxy hóa xúc tác

2020~2021

700,000,000

Bộ Môi trường8. Dự án Thúc đẩy Doanh nghiệp Ngôi sao (Viện Xúc tiến Khoa học Kinh tế Gyeonggi-do)

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp kết hợp xử lý hóa chất, xử lý xục áp suất microbubble và ion hoá

2020~2021

54,000,000 won

Bộ Môi trường9. Dự án hỗ trợ xuất khẩu ra nước ngoài của các công ty môi trường xuất sắc (Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc)

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp kết hợp tạo vi hạt nổi bằng áp suất và xử lý ion hóa

2020~2021

254,000,000WON

Bộ Môi trườngHợp tác Công nghiệp - Đại học

1. Phát triển tháp hấp thụ tầng sôi và hấp thụ phức hợp để tách khí sinh học- (Tổ chức Hợp tác Học thuật-Công nghiệp Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ) 80.000.000 won

2. Phát triển công nghệ tạo khí sinh học sử dụng sóng điện từ - (Công viên công nghệ cao Gyeonggi Daejin) 46.000.000 won

3. Phát triển công nghệ sạch, xanh để giảm thiểu bùn và nâng cao kỵ khí hiệu quả - (Quỹ Hợp tác Học thuật Thanh lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ) 133.334.000 won