본문

1997 ~ 2010

 • Công ty Môi trường Cheonghae được thành lập (28 tháng 2 năm 1997)
 • Đăng ký kinh doanh thiết kế và xây dựng các công trình xử lý nước thải (26 tháng 10 năm 1998)
 • Đăng ký Công ty kinh doanh quản lý cơ sở xử lý nước thải (27 tháng 7 năm 2000)
 • Đăng ký là một doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp (hệ thống cấp thoát nước) (29 tháng 6 năm 2005)
 • Đăng ký kinh doanh công ty xây dựng chuyên ngành môi trường nước (07 tháng 4 năm 2006)
 • Chuyển đổi thành Cheonghae ENV Co., Ltd. (01 tháng 07 năm 2007)
 • Thành lập viện nghiên cứu trực thuộc (11 tháng 03 năm 2009)
 • Được chỉ định là cơ quan quản lý chất lượng nước (05 tháng 04 năm 2010)

2011 ~ 2019

 • Đăng ký là công ty chuyên lắp đặt các cơ sở năng lượng mới và tái tạo (29 tháng 04 năm 2011)
 • Kinh doanh bảo trì cơ sở vật chất (30 tháng 9 năm 2014)
 • Kinh doanh trạm quản lý nước thải công cộng (10.000 ㎥ / ngày) (12 tháng 11 năm 2014)
 • Cơ quan quản lý nước thải công cộng (đường ống dẫn nước thải) (12 tháng 11 năm 2014)
 • Xác nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ kiểu đổi mới quản lý (MAIN-BIZ) (08 tháng 05 năm 2015)
 • Kinh doanh xử lý môi trường cơ sở phân gia súc (13 tháng 01 năm 2016)
 • Gia hạn chứng chỉ quản lý chất lượng / quản lý môi trường (30 tháng 03 năm 2018) ISO 9001: 2015/14001: 2015
 • Dự án xây dựng chuyên ngành môi trường không khí (03 tháng 05 năm 2018)
 • Cơ quan kiểm tra và kiểm tra môi trường xác minh kiểm soát chất lượng (18 tháng 12 năm 2018)
 • Chứng nhận doanh nghiệp nhỏ sáng tạo về công nghệ (INO-BIZ) (05 tháng 9 năm 2019)
 • Báo cáo kinh doanh kỹ thuật (05 tháng 11 năm 2019)

2020 ~

 • Chỉ định là cơ quan quản lý môi trường không khí (04 tháng 6 năm 2020)
 • Nhận chứng chỉ kinh doanh mạo hiểm (19 tháng 11 năm 2020)
 • Đăng ký nhà máy Cheonghae ENV Co., Ltd. (20 tháng 11 năm 2020)
 • Đã đăng ký là công ty ngôi sao ở Gyeonggi-do (07 tháng 12 2020)
 • Được chỉ định là một công ty môi trường đầy triển vọng ở Gyeonggi-do (10 tháng 11 năm 2020)