Trụ sở chính của Cheonghae ENV
Khu liên hợp nghiên cứu Incheon

Trung tâm nghiên cứu công nghiệp sinh học Gyeongsangbuk-doĐịa chỉ trụ sở chính 143, Cây gậy ở Paju, tỉnh Gyeonggi-do, Korea
Khu liên hợp nghiên cứu Incheon Số 405, Tòa nhà C, 42, Hwangjang-ro, Seo-gu, Incheon (Khu liên hợp Nghiên cứu Môi trường Toàn diện Gyeongseo-dong)
Trung tâm nghiên cứu công nghiệp sinh học Gyeongsangbuk-do 5, Khu liên hợp công nghiệp 2-gil, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do
Điện thoại 08231-946-3695 ~ 6
Địa chỉ email chenv@chenv.net